jalovec

Jalovec

Jalovec: Poklad českých hor

Popis jalovce Jalovec (Juniperus) je rod stálezelených jehličnatých dřevin z čeledi cypřišovitých. Zahrnuje asi 60 druhů rozšířených po celém světě, od arktických oblastí až po tropy. Jalovce se vyskytují v různých tvarech, od nízkých plazivých keřů až po vysoké stromy. Charakteristickým znakem jalovců jsou jejich...