věda o klasifikaci organismů

Taxonomie: Klíčová věda o klasifikaci organismů v přírodě

Co je taxonomie? Taxonomie je vědní disciplína zabývající se klasifikací a pojmenováním organismů v přírodě. Je to klíčová oblast biologie, která umožňuje systematické uspořádání a identifikaci živých organismů na základě jejich společných charakteristik. Cílem taxonomie je tedy rozdělit organismy do skupin, které...