Tajemství krajty královské odhalena!

Krajta Královská

Majestátní krajta královská

Krajta královská (Python regius) je nejedovatý had obývající střední a západní Afriku. Díky své klidné povaze a menší velikosti je oblíbeným druhem chovaným v teráriích. Dorůstá délky 1 až 1,5 metru, výjimečně i více. Její zbarvení je velmi variabilní, základní hnědá barva s tmavě hnědými skvrnami se může v chovech lišit od světlejších až po téměř černé varianty.

V přírodě obývá krajta královská především travnaté a křovinaté savany. Je to noční živočich, den tráví ukrytá v norách hlodavců nebo pod kořeny stromů. Loví především hlodavce, ale nepohrdne ani menšími ptáky nebo ještěry. Kořist zabíjí udušením.

Krajta královská je vejcorodá, samice klade 3 až 11 vajec. Mláďata se líhnou po 55 až 60 dnech a jsou ihned samostatná.

Nejedovatý škrtič z Afriky

Krásný a neškodný had dorůstající délky až 180 cm, to je krajta královská. Pochází z Afriky, kde obývá savany a tropické lesy. Její jídelníček v přírodě tvoří hlodavci, ptáci a plazi. Krajta královská není jedovatá, svou kořist zabíjí udušením. Je oblíbeným domácím mazlíčkem pro svůj atraktivní vzhled a klidnou povahu. V zajetí se dožívá 20 až 30 let. Chov krajty královské není náročný, ale vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Potřebuje terárium s odpovídající teplotou a vlhkostí, dostatek úkrytů a pravidelný přísun potravy.

Charakteristické znaky a velikost

Velikost a vzhled se můžou u jednotlivých plemen lišit, ale existují společné znaky. Tělesná stavba je obvykle robustní a svalnatá, což odráží jejich původní pastevecké využití. Srst je charakteristická svou hustotou a odolností vůči nepříznivému počasí. Existují varianty s krátkou i dlouhou srstí, přičemž barevnost se pohybuje od černé a šedé po hnědou a žlutou. Typickým znakem je inteligentní výraz v očích, který prozrazuje jejich učenlivost a ostražitost. Uši jsou obvykle vztyčené a trojúhelníkovitého tvaru, což jim umožňuje výborně vnímat zvuky.

Domov v tropických lesích

Tropické lesy, plíce naší planety, skrývají neuvěřitelnou škálu rostlinných a živočišných druhů. Pro mnoho z nich představují domov, útočiště a zdroj potravy. V husté spleti stromů, lián a kapradin panuje vlhké a teplé klima, které umožňuje život v neuvěřitelné rozmanitosti. Opičí tlupy se prohánějí korunami stromů, jaguáři tiše číhají v podrostu a papoušci s barevným peřím oživují zelenou kulisu. Život v tropických lesích je však křehkou rovnováhou. Každý druh má své místo a úlohu v tomto složitém ekosystému.

Potrava a způsob lovu

Živí se především menšími živočichy, které loví ze zálohy. Mezi jejich oblíbenou potravu patří hmyz, pavouci, drobní hlodavci, ještěrky a ptáci. Větší druhy gekonů si troufnou i na menší hady nebo vejce. Gekoni jsou aktivní především v noci, kdy se vydávají na lov. Díky speciálním polštářkům na prstech dokáží šplhat po hladkých površích, a dokonce i vzhůru nohama. Jejich velké oči jsou uzpůsobené k nočnímu vidění a dokáží zaznamenat i sebemenší pohyb. Gekoni jsou mistři v maskování a často splývají s prostředím, což jim usnadňuje lov nic netušící kořisti.

Odchov v lidské péči

Odchov mláďat v lidské péči je vždy až tou poslední možností, ke které se přistupuje pouze ve výjimečných případech, kdy by mládě v přírodě bez pomoci nepřežilo. Může se jednat o situace, kdy je mládě opuštěné, zraněné nebo osiřelé. Cílem odchovu v lidské péči je vždy navrátit mládě zpět do volné přírody. Aby byla šance na úspěšné vypuštění co největší, je potřeba mládě co nejvíce socializovat s jedinci vlastního druhu a zároveň minimalizovat kontakt s člověkem.

Péče o mládě v lidské péči je náročná na čas i finance a vyžaduje odborné znalosti. Mláďata často potřebují krmení po několika hodinách, speciální stravu a stálý dohled. Je důležité si uvědomit, že odchov v lidské péči není vždy úspěšný. I přes veškerou snahu se může stát, že mládě uhyne nebo není schopné samostatného života ve volné přírodě.

Zajímavosti ze světa krajt

Krajty, fascinující hadi s tělem uzpůsobeným k uškrcování kořisti, skrývají mnohá překvapení. Věděli jste například, že krajty se vyskytují v Africe, Asii i Austrálii a jejich velikost se liší druh od druhu? Zatímco některé druhy dorůstají jen pár desítek centimetrů, krajta mřížkovaná, největší had světa, může dosáhnout délky až 10 metrů. Zajímavostí je, že krajty nemají jedové zuby. Svou kořist, kterou tvoří ptáci, savci a plazi, zabíjejí udušením. Obtočí se kolem ní a s každým výdechem kořisti stisk ještě více utáhnou. Ačkoliv jsou krajty často vnímány jako nebezpečné šelmy, hrají důležitou roli v ekosystému.

Ohrožený druh a jeho ochrana

V České republice, ale i ve světě, existuje mnoho druhů rostlin a živočichů, které jsou ohrožené. Mezi nejznámější ohrožené druhy v Česku patří rys ostrovid, orel mořský, tetřev hlušec a sysel obecný. Důvodů, proč jsou tyto druhy ohrožené, je celá řada. Patří mezi ně ztráta přirozeného prostředí v důsledku lidské činnosti, jako je například kácení lesů, intenzivní zemědělství nebo výstavba. Dalším faktorem je pytláctví a nelegální obchod s ohroženými druhy. Změna klimatu také hraje významnou roli, jelikož ovlivňuje dostupnost potravy a vody. Ochrana ohrožených druhů je zásadní pro zachování biodiverzity a zdravých ekosystémů. Existuje mnoho organizací a projektů, které se věnují ochraně ohrožených druhů. Mezi jejich aktivity patří monitoring populací, vytváření chráněných území, záchranné stanice pro zraněné jedince a vzdělávání veřejnosti.

Publikováno: 12. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: Eliáš Dvořák

Tagy: krajta královská | exotický plaz