Tajemství zpěvu skřivana odhalená

Skřivan

Skřivan polní: symbol jara

Skřivan polní (Alauda arvensis) je malý zpěvný pták, který je neodmyslitelně spjatý s příchodem jara. Jeho zvučný zpěv, který se line z výšky, je pro mnohé symbolem probouzející se přírody a teplých dnů. Skřivan polní je nenápadný pták s hnědým kropenatým peřím, které mu poskytuje dokonalé maskování v jeho přirozeném prostředí – otevřené krajině s nízkou vegetací, jako jsou pole, louky a pastviny. Živí se semeny, hmyzem a drobnými bezobratlými. Hnízdo si staví na zemi, často skryté v husté vegetaci. Samička snáší 3–5 vajec, na kterých se střídá v sezení s samečkem. Skřivan polní je stěhovavý pták, který na zimu odlétá do jižní Evropy a severní Afriky. Do České republiky se vrací obvykle na přelomu února a března.

Charakteristický zpěv za letu

Za letu se ozývá jejich charakteristický zpěv, který zní jako „srií srií“, často doprovázený tleskáním křídel. Tento zvuk je pro ně typický a slouží k udržování kontaktu mezi ptáky v letu, zejména za šera a v noci. Díky tomuto zpěvu a hlasitým zvukům křídel je možné je slyšet i v husté vegetaci, kde by jinak unikali pozornosti.

Hnízdění na zemi v otevřené krajině

Hnízdění na zemi v otevřené krajině představuje pro ptáky značná rizika. Dravci, jako jsou lišky, kuny nebo draví ptáci, mají snazší přístup k hnízdům a mláďatům. Ptáci hnízdící na zemi se proto musejí spoléhat na maskování a ostražitost. Svá hnízda budují nenápadně, často skrytá v trávě, křoví nebo pod kameny. Vejce a mláďata jsou často zbarvena tak, aby splývala s okolím.

Ptáci hnízdící na zemi se také musejí vyrovnávat s proměnlivými klimatickými podmínkami. Prudké deště mohou hnízda zaplavit a mláďata uhynou podchlazením. Naopak v období sucha hrozí dehydratace. I přes tato rizika se mnoho ptačích druhů přizpůsobilo životu v otevřené krajině a hnízdění na zemi. Patří mezi ně například čejky, koroptve, skřivani nebo lindušky.

Potrava: semena a hmyz

Strava ptáků se liší druh od druhu, ale mnoho z nich si pochutnává na kombinaci semen a hmyzu. Semena jim poskytují důležité živiny, jako jsou tuky a sacharidy, zatímco hmyz je bohatý na bílkoviny. Ptáci, kteří se živí semeny, mají často silné zobáky uzpůsobené k louskání skořápek, zatímco hmyzožravci mají zobáky tenké a špičaté, ideální pro chytání hmyzu. V období hnízdění je hmyz obzvláště důležitou součástí potravy, protože poskytuje mláďatům potřebné bílkoviny pro zdravý růst a vývoj.

Ohrožení a ochrana skřivana polního

Skřivan polní, dříve běžný obyvatel našich polí, čelí v posledních desetiletích rapidnímu úbytku. Intenzivní zemědělství s sebou přináší ničení hnízd při častém sečení luk, používání pesticidů, které hubí hmyz, skřivanovu potravu, a odstraňování mezí a remízků, jež mu skýtaly útočiště. K ohrožení přispívá i úbytek strnišť, kde skřivani nacházeli potravu i po sklizni. Ochrana skřivana spočívá v podpoře šetrnějšího hospodaření. Důležité je omezení chemie, vytváření biopásů a ponechávání části ploch neposečených. Pomoci může i každý z nás – nákupem biopotravin podpoříme zemědělce, kteří hospodaří s ohledem na přírodu.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: Radmila Vlčková

Tagy: skřivan | pták