Záhadná a nebezpečná: Příběh sršeň mandarinské v naší přírodě

Sršeň Mandarinská

V posledních letech se v evropských zemích objevuje nový druh hmyzu – sršeň mandarinská. Tento druh sršně je původně domácí v Asii, ale postupně migruje i do Evropy, což přináší mnoho otázek ohledně následků pro ekosystémy a lidi. V tomto článku se budeme zabývat tímto druhem hmyzu důkladněji a podívat se na jeho charakteristiky, způsob života a potenciální nebezpečí, které může přinést.

Popis sršně mandarinské

Sršeň mandarinská je druh hmyzu, který se vyskytuje převážně v Asii. Tento druh sršně je velmi podobný evropskému druhu sršně královské, ale liší se od něj svým zbarvením. Sršeň mandarinská má na hlavě a prsou sytě oranžové zbarvení, na zadečku pak hnědou a černou barvu. Je to velmi krásný druh hmyzu, který si velmi rychle získal pozornost lidí nejen svým vzhledem, ale i díky svému nebezpečí.

Jed sršeň mandarinského patří mezi nejsilnější jedy u hmyzu a může být pro člověka smrtelný. Proto se mu lidé snaží vyhýbat a dbají na opatrnost při setkání s tímto hmyzem. I přesto je ale sršeň mandarinská obdivovaná pro svůj vzhled a sílu.

Výskyt a rozšíření

Sršeň mandarinská (lat. Vespa mandarinia) je druh sršeň, který pochází z východní Asie. Původně byla rozšířena pouze v oblasti od střední až severovýchodní Číny, Koreje a Japonska. V posledních letech se však její výskyt rozšířil i do dalších zemí, jako jsou Vietnam, Tchaj-wan nebo Thajsko.

Za poslední roky se druh začíná objevovat i v Severní Americe, což způsobuje velkou obavu mezi odbornou veřejností i laickou populací. Sršeň mandarinská totiž patří mezi největší druhy sršní na světě a je schopná být velmi agresivní v případě ohrožení svého hmyzího hnízda.

Vliv sršně mandarinské na ekosystém daných oblasti není doposud znám. Avšak jejich invazivitu lze považovat za hrozbu pro tamní populace jiných druhů hmyzu. V současnosti se odborníci snaží najít nejen možná řešení pro minimalizování škod tohoto nového druhu sršně na místním ekosystému, ale také způsoby, jak informovat a ochránit místní obyvatele před jejím nebezpečím.

Potrava a způsob lovu

Potrava a způsob lovu jsou klíčovými aspekty v životě sršně mandarinské. Tento druh hmyzu preferuje jako kořist především jiné druhy hmyzu, zejména vosy a včely. Sršeň mandarinská má svůj vyvinutý způsob lovu, během kterého dokáže kořist ochromit svým jedem. Potom ji odnese do svého hnízda, kde ji společně s ostatními členy kolonie spotřebuje.

Sršně mandarinské se také mohou živit ovocem a nektarem kvetoucích rostlin. Tyto potravní zdroje jsou pro ně důležité v období rozmnožování a růstu kolonií.

Vzhledem ke svým lovnickým schopnostem a využívání nejrůznějších potravních zdrojů je sršeň mandarinská považována za důležitou složku ekosystémů, ve kterých se vyskytuje.

Hnízdo a rozmnožování

Sršeň mandarinská je druh hmyzu, který se vyskytuje zejména v Asii. Tito živočichové jsou známí svým agresivním chováním a nebezpečností pro lidi. Sršně mandarinské mají velmi specifický způsob rozmnožování, který spočívá v tvoření hnízd. Hnízda jsou stavěna z papíru vytvořeného z dřevitých vláken a slouží jako úkryt pro larvy sršní. V jednom hnízdě může být více než 10 000 jedinců.

Rozmnožování sršní mandarinských je velmi zajímavý proces, během kterého se samičky rozhodují o tom, zda budou sama kralovat nad novým hnízdem nebo zda se stanou pracovnicemi. Pouze jediná samice se stane královnou a má za úkol nakladat vejce. Ostatní samice pak plní různé úkoly, například shromažďují potravu nebo stavějí hnízdo.

Hnízdo sršně mandarinské představuje pro člověka velké riziko. Pokud pocítí ohrožení, mohou sršně mandarinské reagovat velmi agresivně a jejich žihadlo může být pro člověka velmi bolestivé nebo dokonce smrtelné. Proto je důležité v jejich případě postupovat obezřetně a dodržovat určitá bezpečnostní pravidla.

Nebezpečí pro člověka

Nebezpečí pro člověka představuje sršeň mandarinská, která se v posledních letech objevila i v našich končinách. Tento druh hmyzu je velmi agresivní a bojovný, a pokud se cítí ohrožen, dokáže několikrát za sebou kousnout. Jeho jed může být pro člověka velmi nebezpečný a vyvolat alergickou reakci, která v některých případech může vést k anafylaktickému šoku. Proto bychom měli být opatrní v blízkosti hnízd sršní mandarinských a v případě útoku ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana a prevence

Ochrana a prevence jsou klíčové pro minimalizaci rizik spojených se sršní mandarinskou. Tento druh hmyzu je známý svými agresivními tendencemi a může být nebezpečný pro člověka, zejména pokud je alergický na jejich bodnutí. Proto je důležité přijmout preventivní opatření, jako například pravidelné kontroly území kolem domu a nákup speciálního spreje na hubení srší. Pokud se sršně mandarinské již usadily na vašem pozemku, doporučuje se kontaktovat odborníky na jejich odstranění, aby bylo zajištěno bezpečné a úspěšné řešení situace.

Celkově lze říci, že sršeň mandarinská patří mezi nebezpečné druhy hmyzu. Je velmi důležité být obezřetný v její blízkosti a v případě nutnosti kontaktovat odbornou pomoc. Avšak je také třeba si uvědomit, že sršeň mandarinská má své místo v ekosystému a hraje důležitou roli jako predátor jiných škodlivých hmyzů. Proto bychom se měli snažit minimalizovat její negativní dopad na člověka, ale současně i chránit ji jako součást biodiverzity našeho prostředí.

Zdroje

Pokud hovoříme o sršni mandarinské, jedná se o druh hmyzu, který může být pro člověka velmi nebezpečný. Je důležité vědět, jakými zdroji se tento druh sršně živí a jaké jsou jeho hlavní kořisti. Zdroje potravy sršně mandarinské jsou poměrně rozmanité a liší se podle ročního období. V létě se často živí ovocem, nektarem a šťávami z rostlin. V období kdy již není tolik rostlinné potravy, se sršně mandarinské zaměřují na lov hmyzu, zejména vos a dalších druhů mravenců. Dále jsou schopni lovit i jiné druhy hmyzu jako například přástevníky nebo motýly. Poznat sršeň mandarinskou je tedy pro ochranu před jejím bodnutím důležité a stejně tak i znalost toho, jakých zdrojů potravy tato hmyzí populace využívá.

Publikováno: 13. 08. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Veronika Churavá

Tagy: sršeň mandarinská | hmyz