Zažijte divokou přírodu v Liberecké zoologické zahradě

Liberec Zoo

Liberec Zoo je jednou z nejvýznamnějších zoologických zahrad v České republice, která patří k nejoblíbenějším turistickým atrakcím severních Čech. Tento krásný park slouží jako domov pro více než 160 druhů zvířat ze všech koutů světa, a to včetně ohrožených druhů. Každoročně navštíví Liberec Zoo tisíce lidí, aby se podívali na tyto fascinující tvory a pobavili se během různých akcí, které jsou pořádány v průběhu celého roku. V tomto článku si přiblížíme historii této zoo, jaké zajímavosti v ní můžete vidět a kde se nachází.

Historie Liberecké zoo

Historie Liberecké zoo sahá až do roku 1919, kdy byla založena jako soukromá zoologická zahrada. Po druhé světové válce byla zoo znárodněna a začala se rozvíjet jako veřejná instituce. V průběhu let prolétli v Liberecké zoo různí exotičtí obyvatelé, jako jsou sloni, žirafy a lvi. V roce 2000 prošla zoo rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, během níž byly vybudovány nové expozice pro medvědy, tygry či lachtany. Dnes patří Liberecká zoo mezi nejnavštěvovanější zoologické zahrady v České republice a aktivně se podílí na ochraně ohrožených druhů zvířat.

Umístění a rozloha

Zoologická zahrada v Liberci se nachází na severu České republiky, přibližně 100 kilometrů od Prahy. Areál zoo se rozkládá na ploše více než 14 hektarů a nabízí návštěvníkům mnoho zajímavých expozic s různými druhy zvířat. Kromě klasické savanové části najdete v Liberecké zoo také tropický pavilon, delfinárium a mnoho dalších atrakcí. Díky svému umístění blízko turisticky atraktivních oblastí Jizerských hor a Krkonoš je zoologická zahrada v Liberci oblíbeným cílem pro rodiny s dětmi i turisty z celého světa.

Důležité druhy zvířat v zoo

V zoologické zahradě v Liberci můžete najít mnoho důležitých druhů zvířat, které jsou chráněny a představují cennou součást biodiverzity planety. Mezi nimi patří například šelmy, jako jsou tygři a lvi, kteří jsou silně ohroženi vyhynutím v přírodě. V zoo se snaží pomáhat jejich zachování prostřednictvím chovu a účasti na mezinárodních programech na ochranu ohrožených druhů.

Kromě šelem má Liberecká zoo také významné kolekce primátů, exotických ptáků a plazů. Mezi nejvýznamnější patří gorily, orangutani a malpy lemurové, kteří jsou rovněž ohroženi vyhynutím v důsledku ničení jejich přirozeného prostředí. Chov těchto druhů je velmi důležitý pro výzkum jejich behaviorálních potřeb i pro podporu jejich ochrany v přirozeném prostředí.

Zoo má také důležitou roli ve vzdělávacím procesu týkajícím se ochrany divočiny a ekologie. Pro návštěvníky jsou k dispozici různé programy a interaktivní expozice, které umožňují učit se o významu ochrany ohrožených druhů a biodiverzity.

Programy a aktivity pro návštěvníky

V Liberecké zoologické zahradě mají návštěvníci k dispozici širokou nabídku programů a aktivit pro všechny věkové kategorie. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o jednotlivých druzích zvířat, jsou k dispozici průvodcovské prohlídky s odborným výkladem. Děti ocení interaktivní expozice, jako je například pavilon Zvukových efektů nebo Zrcadlová stezka. Pro ty, kteří hledají více adrenalinu, je možné podniknout safari vozidlem po vyhrazeném území a pozorovat exotická zvířata zblízka. V letních měsících jsou pak k dispozici různé kulturní akce a koncerty v překrásném prostředí zoologické zahrady. Celkově lze říci, že Liberecká zoo má co nabídnout každému návštěvníkovi a nenudí se tu nikdo.

Ochrana a vzdělávání

Ochrana a vzdělávání jsou dvě klíčové složky, které řídí programy Liberec Zoo. Cílem této zoologické zahrady není pouze poskytovat zábavu návštěvníkům, ale také chránit ohrožené druhy a zvyšovat povědomí o důležitosti ochrany přírody.

Liberec Zoo úzce spolupracuje s různými organizacemi po celém světě na ochranu ohrožených živočišných druhů, jako jsou například nosorožci černí nebo ropuchy stromové. Zvířata jsou v zoo chována pod vedením profesionálních odborníků a veterinárních lékařů, kteří se starají o jejich pohodlí a péči.

Vzdělání a osvěta jsou také jedním z hlavních cílů této zoologické zahrady. Návštěvnícím je nabídnuta celá řada interaktivních programů a aktivit, které jim umožňují se dozvědět více o konkrétním druhu nebo problematice ochrany přírody obecně. Dospívajícím je také nabídka možnost stát se součástí dobrovolnických programů, kde se mohou podílet na ochraně zvířat a přírody.

Celkově lze říci, že Liberec Zoo má vysoké standardy v oblasti ochrany a vzdělávání. Je to nejenom místo, kde si lidé mohou prohlédnout různé druhy zvířat, ale také prostor, kde je každý den dělána práce na ochraně přírody a šíření povědomí o jejím významu.

Spolupráce s dalšími zoologickými zahradami

Zoologická zahrada v Liberci se pyšní mnoha úspěchy v oblasti ochrany ohrožených druhů a vzdělávání návštěvníků o ochraně přírody. Jedním z faktorů, které umožňují zoo dosahovat takových výsledků, je spolupráce s dalšími zoologickými zahradami po celém světě. Tato spolupráce je nezbytná především pro zachování genetické rozmanitosti chovaných druhů a pro výměnu zkušeností mezi odborníky. Díky tomu jsou pak návštěvníci liberecké zoo schopni vidět nejen domácí zvířata, ale i exotické druhy ze vzdálených koutů světa. Spolupráce s dalšími zoologickými zahradami tak hraje klíčovou roli ve vzdělávání a ochraně přírody a Liberec se může pyšnit tím, že je součástí této mezinárodní sítě spolupráce.

Plány a rozvoj zoo

Zoologická zahrada v Liberci se zaměřuje nejen na prezentaci zajímavých druhů zvířat, ale také na jejich chov pro účely ochrany a zachování druhů. V současné době má liberecká zoo plány na rozšíření svého areálu a zlepšení podmínek pro chov některých zvířat. Mezi plány patří výstavba nových pavilonů, např. africké savany a nových expozic např. plameňáků či goril.

Rozvoj a modernizace zoo jsou důležitými faktory pro její udržení konkurenceschopnosti. Navíc kvalitní péče o zvířata je prioritou každé zoologické zahrady. Proto v Liberci pravidelně investují do technologií, které umožňují vytvořit co nejpohodlnější prostor pro život zvířat i návštěvníků.

Dlouhodobým cílem zoo v Liberci je šíření informací o důležitosti ochrany přirozeného prostředí a ohrožených druhů. V tomto smyslu nejsou plány jen na nové stavby, ale taky na rozmanité interaktivní aktivity s návštěvníky jako např. exkurze do biotopu jednotlivých zvířat, programy pro děti zaměřené na ochranu zvířat a mnoho dalšího.

Celkově lze říci, že návštěva liberecké zoo je skvělým zážitkem pro celou rodinu. Kromě krásných a exotických zvířat nabízí také zajímavou edukaci a možnost se přiblížit přírodě a životu v ní. Navíc je podpora tuto zoo velmi důležitá pro ochranu ohrožených druhů a jejich přežívání v divočině. Pokud se chystáte navštívit Liberec, rozhodně nevynechejte tuto atrakci.

Publikováno: 19. 08. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Radmila Vlčková

Tagy: liberec zoo | zoologická zahrada