Cikorka – Tajemný pták, který oživuje přírodu

Cikorka

Cikorka, nebo také skřivan polní je malý druh ptáka z čeledi strnadovitých. Díky svému zpěvu se stal oblíbeným a rozšířeným druhem v Evropě, Asii a Africe. Tento pták preferuje otevřená pole a louky s nízkou vegetací, kde dokáže najít dostatek potravy v podobě hmyzu a semínek. I přes svou nenápadnou velikost cikorek si získávají pozornost ornitologů i laické veřejnosti díky svému hezkému barevnému šatu a melodickému zpěvu.

Popis druhu ptáka - cikorka

Cikorka je drobný druh ptáka, který obývá otevřené krajiny s řídkou vegetací, jako jsou pastviny nebo lesostepi. Dosahuje délky kolem 14 cm a váhy okolo 12 gramů. Má krátký ocas, šedohnědé zbarvení s výrazně černými křídly a bílou čelovou skvrnu. Sameček cikorky je snadno rozpoznatelný díky svému sytě modrému hrdlu a prsou. Cikorka se živí hlavně hmyzem a semeny trav, které sbírá na zemi nebo ze stromů. Její řevní zpěv v letním období připomíná štěkot psa a je dobře slyšet na velké vzdálenosti.

Výskyt cikorky v přírodě

Cikorka není pouze druh ptáka, ale také rostlina. Cikorka polní je běžnou rostlinou v naší přírodě a může se objevovat jak na pláních, tak i u cest či na pastvinách. Je to vytrvalá bylina s modrými květy a žlutým středem hlavičky. Rostlina je velmi odolná vůči sušším obdobím, takže se často vyskytuje i na suchých stanovištích. Kromě přítomnosti v divoké přírodě se cikorka pěstuje i jako zdroj krmiva pro hospodářská zvířata nebo jako léčivka.

Fyzické vlastnosti cikorky

Je důležité upřesnit, že cikorka je jak druh rostliny, tak i druh ptáka. Pokud se ale bavíme o fyzických vlastnostech rostlinného druhu cikorky (Cichorium intybus), jedná se o bylinnou rostlinu s vysokými stonky dosahujícími až metr výšky. Listy jsou zubaté a bodcovitě stříhané, květy jsou modré nebo růžové barvy. Cikorka má dlouhou a pevnou kořenovou hlavu, která bývá často zpracovávána na kávu nebo jako náhrada za kávu.

Potrava a způsob života cikorky

Je důležité si uvědomit, že slovo „cikorka“ může mít více významů a v tomto případě se jedná o druh ptáka. Pokud chcete psát o potravě a způsobu života tohoto ptáka, tak bych doporučovala následující odstavec:

Cikorka je drobný pták s bledým peřím a světlejší hlavou. Je to migrační pták a během jara a podzimu putuje na dlouhé vzdálenosti mezi Evropou a Afrikou. Cikorky se živí převážně hmyzem, který loví na zemi nebo ve vzduchu. Občas konzumují i semena různých druhů trav nebo křovin. Protože jsou cikorky malého vzrůstu, musí denně zkonzumovat velké množství potravy, aby udržely svoji energii pro lety na dlouhé vzdálenosti.

Doufám, že tento odstavec vám pomohl!

Rozmnožování a chování cikorek

Rozmnožování a chování cikorek jsou dobře prozkoumané a dokumentované. Tito ptáci se páří během jara a léta, kdy samec cvrnká melodický píseň, aby upoutal pozornost samice. Samice si pak vybírá partnera na základě kvality jeho zpěvu a barev jeho peří.

Po páření samice snese v průměru 4-6 modrých vajec do hnízda, které si oba rodiče společně staví. Hnízdo je umístěno na zemi nebo v nízké vegetaci blízko potravinového zdroje, jako jsou semena nebo hmyz.

Během inkubace vejce trvající 11-14 dnů se samec stará o přinášení potravy pro samici. Po vylíhnutí mláďat oba rodiče spolupracují při krmení a péči o mladé až do té doby, kdy jsou dostatečně velké na to, aby opustily hnízdo.

Cikorky jsou poměrně společenští ptáci a často žijí ve skupinách. Komunikují pomocí různých zvuků, jako jsou pobrukování nebo syčení, což jim umožňuje udržovat kontakt s ostatními členy skupiny. Jsou také známé svým agresivním chováním, zejména v období páření, kdy bojují o samice.

Význam cikorky v ekosystému

Je důležité si uvědomit, že slovo "cikorka" může mít několik významů. Pokud tedy hovoříme o cikorce jako o druhu rostliny, pak její význam v ekosystému je poměrně významný. Cikorka patří mezi byliny a její kořeny jsou bohaté na inulin, což je látka, která představuje důležitou složku potravy pro řadu druhů živočichů.

Jedním ze zvířat, která mají cikorku ráda, jsou motýli. Jejich housenky využívají cikorkové rostliny jako zdroj potravy a také jako úkryt před predátory. Cikorka nabízí úkryt i pro jiné menší živočichy, jako jsou pavouci nebo brouci.

Dalším významem cikorky v ekosystému je skutečnost, že její kořeny dokážou pronikat hluboko do půdy a tím ji rozvolňují a zlepšují její strukturu. To má za následek lepší průchod vzduchu a vody a tím i lepší podmínky pro růst dalších rostlin.

Celkově tedy můžeme říci, že cikorka má v ekosystému důležité místo a její přítomnost přispívá k celkové rovnováze v přírodě.

Ohrožení a ochrana cikorek

Ochrana cikorek je důležitou záležitostí, neboť jsou tyto ptáci ohroženým druhem. Jejich populace se za posledních několik desetiletí rapidně snížila v důsledku úbytku vhodného prostředí pro jejich život a také kvůli lovu. Proto by měla být prosazována ochranná opatření, jako například vytvoření chráněných oblastí a podpora osvěty veřejnosti o důležitosti ochrany těchto křehkých tvorů. Pokud jim budeme vytvářet vhodné prostředí s dostatkem potravy a útočišť, mohou se cikorky opět stát častými obyvateli naší přírody.

Závěrem lze říci, že cikorka je zajímavý druh ptáka, který obývá především teplé oblasti Evropy, Asie i Afriky. Její vzhled často připomíná vrabcovitého ptáka s krátkým zobákem a dlouhým ocasem. Mezi její charakteristické znaky patří hlasitý zpěv a schopnost lovit hmyz v letu. Navzdory tomu, že se často vyskytuje na území České republiky, jeho populace klesá díky narušování přirozeného prostředí a vyhubení místního hmyzu. Proto bychom měli být k této drobné a sympatické ptačí druhu ohleduplní a chránit jeho domoviny.

Zdroje

Cikorka je nezaměnitelný druh ptáka, který je po celém světě známý svojí krásnou, modrozelenou barvou a výrazným zobákem. Tento pták se vyskytuje hlavně v Evropě a Asii a žije zejména na loukách, pastvinách či sadech. Mezi hlavní zdroje informací o cikorce patří ornitologické knihy, online databáze či různé spolky a organizace zaměřené na ochranu ptactva. Důležitým zdrojem jsou také fotografové a ornitologové, kteří tuto zajímavou druhu jasně charakterizují a popisují chování tohoto ptáka v přirozeném prostředí.

Publikováno: 20. 10. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Eliáš Dvořák

Tagy: cikorka | druh ptáka