příroda

Ekosystém

Přírodní ekosystém: Klíčové role přírody ve světě přírody

Co je ekosystém? Ekosystém je složitý systém, který se skládá z živých organismů a jejich neživého prostředí. Je to jednotka, ve které se odehrávají vzájemné interakce mezi rostlinami, zvířaty, mikroorganismy a jejich prostředím. Ekosystém je charakterizován oběhem energie a látek, které jsou přeměňovány a...

Vrabec

Vrabec: Malý pták s velkým významem pro přírodu

Vrabec je hojný pták, který žije v našich polích, zahradách a parcích. Tento druh ptáka patří do čeledi vrabcovitých a je rozšířen po celém světě. Vrabci jsou typičtí zástupci městské přírody a mnohdy se stávají i oblíbenými domácími mazlíčky. I přestože jsou vrabci velmi běžní, málokdo si uvědomuje jejich...