přírodní park

Přírodní Park

Přírodní parky: Klenoty přírody chráněné pro budoucí generace

Přírodní parky jsou důležitým prvkem ochrany přírody a biodiverzity. Tyto chráněné oblasti slouží k uchování přirozených ekosystémů a zajištění ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vznikají za účelem zachování krásné krajiny, ale také pro vzdělávání lidí o významu ochrany přírody a...